Kampanya Katılım Koşulları

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
izbirakanogretmenler.com Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin
Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“Adel”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Bu metinde, Adel’a ait izbirakanogretmenler.com (“Site”) internet sitesine üye olmanız halinde işlenecek kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır. Öğrenci velisi olmanız halinde bizimle paylaşacağınız öğrenciye ait kişisel verilerle ilgili olarak bu öğrencinin bilgilendirilmesi ve gerektiği takdirde açık rızasının alınması veya onun adına açık rıza vermenize/bu işleme yetkili olmanıza ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir.

Site’de çerez vb. programlar kullanılmaktadır. Çerez politikamıza [http://www.izbirakanogretmenler.com/cerezPolitikasi.aspx] adresinden ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve İşlediğimiz Kişisel Verileriniz Nedir?

 • Site Üyeliği

  Site nezdinde üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, gerekli hallerde üyelik bilgilendirmelerinin yapılabilmesi, sizi diğer üyelerden ayırt edebilmemiz amaçlarıyla kimlik (ad ve soyadı), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi) bilgileriniz, ayrıca üye girişi yapabilmeniz, talebiniz halinde şifre yenileme işlemlerini yapabilmeniz amacıyla iletişim (telefon numarası) ve işlem güvenliği (şifre) bilgileriniz işlenecektir.

  Segmentasyon/Raporlama amaçlarıyla öğretmen iseniz okul adı, branş, şehir, cinsiyet bilgileri, öğrenci/velisi iseniz öğrencinin okul adı, sınıfı ve şehir bilgileri işlenecektir.

  Ticari İletişim Faaliyetleri

  Açık rıza/onay vermeniz halinde; öğretmen veya veli olmanız halinde, müşteri/ürün/ memnuniyetine yönelik faaliyetlerin/anketlerin yapılması, genel nitelikteki kampanya, avantaj, teklif, promosyon, reklamlar ve şirketimiz tarafından düzenlenen etkinliklere (lansman, tanıtımlar, söyleşi, kokteyl, brunch, atölyeler, konser, kutlama, seminer vs.)ilişkin iletilerin ticari iletişim faaliyetleri (SMS, e-posta, sesli arama) yöntemleriyle tarafınıza ulaştırılması/duyurulabilmesi amacıyla kimlik (ad soyadı) ve iletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi) işlenecektir.

  Kişiselleştirilmiş Pazarlama Faaliyetleri

  Açık rıza/onay vermeniz halinde; raporlama, segmentasyon ve analiz süreçlerinin gerçekleştirilmesi, sizi daha iyi tanıyarak size yönelik kişiselleştirilmiş kampanyaların oluşturulması ve kişiselleştirilmiş pazarlama faaliyetlerinin yapılması, Site veya diğer 3. taraf ortamlarında Şirketimize ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, reklam, arama, anket vs.) yapılması amaçlarıyla pazarlama bilgileriniz (yaşadığı şehir, öğrencinin okul adı ve sınıfı, öğretmenin yaşadığı şehir, çalıştığı okul adı, branşı, cinsiyeti) işlenecektir.

  Yasal Süreçler ve Kurum içi Faaliyetler

  Doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, arabuluculuk, hakem heyeti, iflas, konkordato gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, ihtarname süreçlerinin yürütülmesi, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, tarafımızdan bilgi talep etmeniz halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi, işlenen kişisel verilerinize ilişkin talepte bulunmanız halinde bu talebinizi yerine getirmek, mevzuattan doğan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla ve kurum içi denetim, raporlama, analiz, iç kontrol, test, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında kimlik (ad, soyadı), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi) ve işlem güvenliği (IP adresi, ticari iletişim ve Kanun kapsamında yapılan aydınlatma ve onaylara ilişkin dijital log kayıtları) bilgileriniz işlenecektir.

2. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz?

Kişisel verilerinizi,

 1. Tedarikçiler: Bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri, uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, santral hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, Adel’e ait sistemlere bakım/destek hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu ve ortak alan hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme hizmeti verenler, anket firmaları, araştırma firmaları, internet sitesi ve medya planlama desteği aldığımız ajanslar),
 2. Grup şirketleri: Faaliyetlerimizin denetimi kapsamında bağlı bulunduğumuz grup şirketimiz olan AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. ile,
 3. Kamu Kurum Kuruluşları: Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlarla,
 4. Birleşme/devralma: Adel’in muhtemel birleşme, bölünme, pay devri gibi pay sahipliğinde yaşanabilecek değişikliklere ilişkin olarak ilgili gerçek veya tüzel üçüncü kişilerle

paylaşmaktayız.

3. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?

Kişisel verileriniz; Site’ye üye olma aşamasında verdiğiniz bilgilerin kaydedilmesi ve e-bülten aboneliğine katılmak için e-postanızı girmeniz halinde bunun sistemlerimize kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle ve Adel tarafından yapılan çeşitli etkinliklerde pazarlama ve tanıtım faaliyetlerimiz kapsamında basılı formların tarafınızca doldurulması suretiyle otomatik olmayan yöntemlerle toplanacaktır.

Kişisel verileriniz:

 1. Site üyeliğine ilişkin olarak “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine,
 2. Yasal süreçler ve kurum içi faaliyetlere ilişkin olarak “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

Ayrıca kişiselleştirilmiş pazarlama faaliyetleri ve ticari iletişim süreçleri kapsamında kişisel verileriniz ayrı ayrı olarak “açık rıza” vermeniz halinde bu açık rızaya dayanarak işlenecektir. İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin açık rızanızı geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme faaliyetlerine son verebilirsiniz.

4. Haklarınız nelerdir?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne aşağıda belirtilen adresimize yazılı başvuru yaparak veya sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz. (İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Adres: Şekerpınar Mah. Yanyol Sok. No:7 TR-41480 Çayırova Kocaeli / Türkiye

EPosta: kisiselveri@adel.com.tr